Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową, która pełni rolę landing page dla naszej firmy zajmującej się odwiertami do studni głębinowych. Zależy nam na ochronie Twojej prywatności, dlatego zapewniamy, że wszelkie informacje, które nam udostępniasz, będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

1. Gromadzenie danych osobowych
Na naszej stronie internetowej nie zbieramy automatycznie żadnych danych osobowych. Nie ma możliwości zakładania konta ani pisania komentarzy. Jedyne dane osobowe, które możemy otrzymać, to te, które dobrowolnie podajesz nam za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych form komunikacji.

2. Wykorzystywanie danych osobowych
Jeśli podasz nam swoje dane osobowe, będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i zapewnienia niezbędnego wsparcia dotyczącego naszych usług odwiertowych. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.

3. Ochrona danych osobowych
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

4. Cookies i technologie śledzeniaNa naszej stronie internetowej nie korzystamy z plików cookies ani innych technologii śledzenia w celu monitorowania lub gromadzenia informacji o użytkownikach.

5. Prawa użytkowników
Prawa związane z danymi osobowymi, takie jak prawo dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania danych, nie mają zastosowania w przypadku naszej strony, ponieważ nie zbieramy danych osobowych automatycznie.

6. Zmiany w polityce prywatności
Możemy okresowo aktualizować naszą politykę prywatności, a każda zmiana będzie publikowana na tej stronie. W przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię o nich na naszej stronie lub za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji.Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt za pośrednictwem podanych poniżej danych kontaktowych.

Kontakt:
Telefon: +48 034 311 35 65
E-mail: biuro@brat-pol.com.pl

Data wejścia w życie: 12.06.2023

Strona główna